1. Anasayfa
  2. Sağlık ve Tıp

Tabipler Grevde Mi ? Poliklinikler Açık Mı?

Tabipler Grevde Mi ? Poliklinikler Açık Mı?
0

Hekimler Grevde Mi ? Poliklinikler Açık Mı ? TTB ve sıhhat örgütleri öncülüğünde Türkiye’nin dört bir yanında, birinci basamak ve hastanelerde doktorlar grev yapıyor. Randevu alan ve muayeneye gelen on binlerce hasta mağdur olurken, acil dışı ameliyatların büyük kısmı de haftaya ertelendi.

Hekimler grevde mi? Poliklinikler açık mı? 

TTB, TBMM Genel Kurulu’na sunulan, doktorlar ve sıhhat çalışanlarının haklarını düzenleyen yasa teklifine karşı doktorlar ve sıhhat çalışanları 11 meslek örgütünün davetiyle grevde olacaklarını açıkladı. TTB yaptığı açıklamada, ” 15 Haziran 2022 günü yapılacak aksiyonda, yürütülen hizmetin sıhhat hizmeti olduğu hatırda tutularak gerekli tedbirler büyük bir ihtimamla saptanmış ve duyurulmuştur. Doktorların belirtilen konulara dikkate ederek yapacakları bu aksiyonda, sıhhat çalışanlarının talepleri gündeme taşınarak, “düşünceyi yayma hakkı” kullanılacaktır. Bu cins aksiyonlar, Milletlerarası Çalışma Örgütü’nün Mukaveleleri, Avrupa İnsan Hakları Mukavelesi, Avrupa Toplumsal Kuralı ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası uyarınca demokratik hak kullanımı niteliğindedir. Bu aksiyon sebebiyle sıhhat çalışanlarının soruşturmaya uğratılması, ulusal ve milletlerarası düzenlemeler ile yargısal kararlara karşıtlık oluşturacaktır. Gerçekten geçmişte misal aksiyonlara katıldıkları münasebeti ile haklarında hukuka alışılmamış biçimde soruşturma başlatılan kamu vazifelileri hakkında beraat kararları verildiği üzere, idari süreçlerin hukuka muhalif olduğu da yargı mercilerince tespit edilmiştir.” biçiminde açıklama yaptı.

tabipler grevde mi poliklinikler acik mi 0 Kr52sgOl

Hastaneler ve Poliklinikler Açık Mı?

TTB aksiyon sırasında hastaneler, poliklinlikler ve acillerin işleyişi hakkında, “Her G(ö)REV etkinliğinde olduğu üzere hareket müddetince acil hastalar, diyaliz hastaları, acil ve riskli hamileler, çocuk aciller, kanser hastaları, ağır bakım hastalarının bakımı aksamayacak, ağır bakım ve yatan hastaların tıbbi ziyan görmemeleri için özel çaba gösterilecektir.” dedi.

1) COVID-19 yahut COVID-19 kuşkusu ile başvuranların poliklinik ve klinik tedavilerine devam edilecek; başka hastalarımıza nöbet nizamında sıhhat hizmeti verilecektir.

2) Sıhhat hizmeti sunulan tüm ünitelerde, acil teşhis ve tedavi endikasyonu olan hastaların bakımı aksatılmayacaktır. Acil servisler hareket müddetince gerektiğinde misyonlu tabiplerce destek edilecektir.

3) Acil hizmetin verilebilmesi için sıhhat kuruluşlarının acillerine ulaşımın istemeyerek de olsa engellenmemesi hedefiyle (aciller önünde uygunsuz toplanma, yürüyüşler nedeniyle trafik akışında kasvete yol açma ve acil hasta getiren araçların gelişini zorlaştırma/olanaksızlaştırma üzere durumlara müsaade verilmemeli) tedbirler alınmalıdır. Bu konuda sıhhat çalışanlarının ve hastaların güvenliği öncelikle kurum idarecilerindedir.

4) Ağır bakım hastalarının -eylem nedeniyle- tedavilerinde hiçbir aksamaya yol açılmaması için her zamanki hassaslıkla hizmetin sürdürülmesine dikkat edilecektir.

5) Acil ve riskli hamilelere, diyaliz hastalarına ve kanser hastalarına sıhhat hizmeti sunulmaya devam edilecektir.

6) Servislerde yatarak tedavi görmekte olan hastaların her türlü tıbbi sürecinin aksatılmadan yürütülmesini sağlayabilecek sayıda sıhhat çalışanı, mesai dışı müddetlerde (gece ve hafta sonu nöbetleri, vb.) olduğu üzere servislerde hazır bulunacaktır.

7) Bütün sıhhat çalışanları hareket boyunca hasta ve yakınlarına hareketin emelini açıklamalı, acil ve yatan hastalarımızın acı ve problemlerine hürmet eden bir üslupla aksiyon sürdürülmelidir.

8) Bu konular çağrıcı örgütlerin yöneticileri ve her ünitedeki temsilcileri tarafından da takip edilecek ve belirtilen çerçevede gerçekleşmesi için gayret sarf edilecektir. (BSHA- Bilim Ve Sıhhat Haber Ajans)

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir