1. Anasayfa
  2. Sağlık ve Tıp

Şizofreni ile Esrar Kullanımı Arasında Bulunan Genetik Bağlantılar

Şizofreni ile Esrar Kullanımı Arasında Bulunan Genetik Bağlantılar
0

2000 kisinin üzerinde yapılan yeni bir araştırma şizofreni ve esrar kullanımı arasında genetik risk faktörleri bulmuştur, bireyde psikiyatrik bozukluk için zemin hazırlayan genler esrar kullanımı olasılığınıda artırabileceğini düşündürüyor. Çalışma Moleküler Psikiyatri de yayınlandı.

800px-FemaleCannabisCluster
Şizofreni düşünce, algı ve davranış bozuklukları ile karakterize olan ruhsal hastalıktır. Şizofrenik atak sırasında, bireylerde görsel veya işitsel halüsinasyonlar veya mantıksız inançlar olabilir. Yaklaşık 100 kişiden birinin yaşamları boyunca1 kez şizofreni atağı geçireceği tahmin edilmektedir.
Esrar kullanımı ve özellikle bu bozukluk arasında uzun zamandir bir ilişki görülmüştür; şizofreni olan kişilerde esrar kullanımı önemli ölçüde diğer kişilere göre daha yüksektir ve esrar kullanıcıların bu bozukluğu geliştirme olasılığı 2 kat daha fazla. Ancak, esrar kullanımının doğrudan psikoz riskini yükseltiğini söylemek zordur.
“Çalışmalar sürekli esrar kullanımı ve şizofreni arasında bir bağ olduğunu göstermiştir,”diyor baş yazarı Robert Power bir haber bülteninde. “Bunun sebep ve sonuç etkisi yoksa genetik bir faktörün hem esrar kullanımı hemde şizofreniyi tetiklemesini araştırmak istedik”
Şizofreninin nedeni keşfedilmeyi bekliyor olsada genetik psikolojik ve çevresel faktörlerin bozukluğu geliştirme olasılığını arttırdığı düşünülmektedir.Bir kaç gen şizofren için suçlanmıştır, ama aynı genler esrar kullanımı riskini artırabilir?
Bazı cevaplar bulmak için King College London araştırmacıları esrar kullanmış 1.011 ve sağlıklı 2.082 bireyler örneklemiş. Şizofreni risk geninin yükü ve esrar kullanımı arasında anlamlı bir ilişki bulundu. Diğer bir deyişle, bireyin şizofreniye genetik yatkınlık varsa kişinin esrar kullanma olasılığını da artırır.
“Çalışmamız genler ve ortamlar arasındaki karmaşık etkileşimler vurgular, şizofreni için esrarI bir risk faktörü olarak bahsederken”ekliyor Power. “Bazı çevresel fakörler, esrar kullanımı gibi, bireyin doğuştan gelen davranış ve kişiliğinden, genetik yapısından etkilenen, daha muhtemel sebepler olabilir. Bu esrarın ekonomik ve sağlık etkilerinin hesaplanmasında dikkate alınması gereken önemli bir bulgudur. ”
Justine Alfort

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir